top of page

СОРАБОТКА СО КОМПАНИИ

За сите моторни возила на компаниите кои работат транспорт, дистрибуција и јавен превоз Fast & Clean подготви дополнителна понуда со која ќе го олесни работењето и одржувањето на хигината на возниот парк. 
Asset 3.png

ПЛАЌАЊЕ НА

ФАКТУРА

#ЧИСТАРАБОТА

bottom of page